GILL’S WORDS

Posted: January 9, 2008 in Uncategorized
NEW ALBUM “ĐỒNG THỌAI NGHIÊN NGỮ”
SOME PIX FROM THE ALBUM, NO ACTUAL PHOTOSHOOT, THESE ARE THE ONES THEY TOOK BY THEMSELF. THIS IS A VERY PERSONAL ALBUM. IT MOSTLY TALKS ABOUT THEIR FAMILY, LIFE, PERSPECTIVE ON LOVE AND LITTLE THINGS THAT THEY EVOLVED FROM.
Photobucket
mặt Gill láo dễ sợ
Photobucket
Photobucket
nhiều lúc, Gill cũng tửng bà chời
Photobucket
giữa đường giữa chợ mà dzi đó…
Photobucket
ói chời…mới nhìn tưởng bả chơi nguyên nải chuối trên đầu không chứ
Photobucket
tấm này vừa diệu vừa dzữ…đem đi đuổi chuột được nè
Photobucket
giống người ngoài hành tinh
Photobucket
a` không, tấm này giống hơn…y chang alien…
có người nói đây là tạo hình của G trong MLF…hú hồn…vừa coi fim vừa đuổi ma cũng được…

Bài “Can you see”, Gill solo, hát về Ông Ngoại (đã mất), nghe rất hay và cảm động.

Here is the translation
Credit to TVF
Translated by Ken_TK

Photobucket

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s