o dau ra “Hello world!” vay choi?

Posted: July 13, 2009 in Uncategorized

Cai wordpress nay phien phuc wa’, gap luc dang lam bieng, ko muon mo`…chan ghe!

Advertisements
Comments
  1. bupum says:

    hâh, tối qua me add vô mà tự nhiên thấy “Hello world” nên tưởng vô lộn nhà, rồi me không add lun!!! thì ra là cái nhà “quỉ quái” của you là ở đây,,keke WELCOME WELCOME!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s